O PODJETJU

Vodovnik transport je podjetje s 15-letno tradicijo,bogatimi, dolgoletnimi izkušnjami predvsem napodročju prevozov hitro pokvarljivega blaga. Za kvalitetno opravljeno storitev je pomembna usposobljena ekipa sodelavcev. To dosegamo z rednim izobraževanjem in motivacijo tako posameznikov kot celotne ekipe sodelavcev. Naš cilj je dobro opravljena storitev in zadovoljna stranka.

VIZIJA

Biti zanesljiv in kakovosten partner pri nudenju integriranih logističnih storitev na mednarodnem trgu.

POLITIKA PODJETJA

Dobro opravljen prevoz in zadovoljna stranka 
Dobro opravljen prevoz in zadovoljna stranka.
Prijetno in sigurno delovno okolje, dobra in enotna ekipa sodelavcev.
Nenehna izboljšava delovnih procesov, izobraževanje kadra.
Nadzorovana in sigurna rast podjetja, močno in stabilno podjetje.
Sodelovanje s špedicijami, prevozniki, posredniki, podjetji v Sloveniji in Evropi.